Izgradnja potencijala zajednice, jedan je od ciljeva naših aktivnosti.
U svom dosadašnjem radu, fokusirali smo se na potrebe najranjivijih skupina.

PROGRAME UDRUGE FADE IN PODRŽAVAJU