Projekt pod nazivom Muzej osobne povijesti Roma kojeg Fade In provodi u partnerstvu s Romskim resursnim centrom iz Darde, ima za cilj educirati i razviti kreativne vještine šesnaest mladih Romkinja i Roma, educirati i radno osposobiti dvoje mladih Roma te pokrenuti Muzej osobne povijesti Roma kao model održivosti pristupa mladih kulturnim sadržajima i osvješćivanja identiteta Roma.

 U razdoblju od osamnaest mjeseci, šesnaest mladih Romkinja i Roma u dobi od 15 – 25 godina, iz Darde i Slavonskoga Broda  usvojiti će niz kreativnih znanja i vještina iz audiovizualnog snimanja, vođenja intervjua i filmske montaže. Projektom je obuhvaćeno pet faza: Pripremna faza i edukacija; Obrada i prikupljanje materijala; Postavljanje web sučelja i obrada materijala; Postav izložbe i otvaranje muzeja; Razvoj dugoročnih strategija.

Projektnim aktivnostima planirana je sustavna edukacija i prikupljanje audiovizualne građe – osobnih narativa te predmeta pripadnika romske zajednice u Dardi i Slavonskom Brodu, a sve to, zajedno izloženo u galerijskom prostoru, reflektirat će ključan trenutak u životu jedne osobe. Rezultat projekta su dvije putujuće izložbe u Osijeku i Rijeci te virtualni muzej kao mjesto trajne pohrane prikupljenog materijala. Namjera projekta Muzej osobne povijesti Roma je uključivanje mladih Roma u kreiranje kulturnog proizvoda, približavanje osobne povijesti hrvatskih Roma široj društvenoj zajednici, a sve to kroz kulturno-umjetnički projekt koji se usredotočuje na jačanje identiteta Roma i to kroz osobne narative simbolički predstavljene u obliku osobnih predmeta koji je za tog istog pojedinca signifikantan – bilo na pozitivan, bilo na negativan način – pretvarajući ga na taj način u muzejski izložak, odnosno umjetnički artefakt.

 Izravni korisnici projekta su šesnaest mladih Romkinja i Roma iz Osječko – baranjske i Brodsko – posavske županije.

Projekt Muzej osobne povijesti Roma trajat će od veljače 2018. do srpnja 2019. godine, a financiran je sredstvima Europske unije  kroz Europski socijalni fond, u ukupnom iznosu od 994.190,73 kn prihvatljivih troškova projekta.

 

Kontakt osobe za više informacija:

Željka Kovačević, Fade In

091 3233 002

zeljka.kovacevic@fadein.hr

Vitomir Vela, voditelj projekta

098 670 866

vitomir.vela@fadein.hr

Jovica Radosavljević, koordinator projekta

091 3233 004

jovica.radosavljevic@fadein.hr

rkuddarda@gmail.com

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Fade In. 

PROGRAME UDRUGE FADE IN PODRŽAVAJU