Izgradnja potencijala zajednice, jedan je od ciljeva naših aktivnosti. 
U svom dosadašnjem radu, fokusirali smo se na potrebe najranjivijih skupina. 

PROGRAME UDRUGE FADE IN PODRŽAVAJU