Auto skica

ONO DRUGO SELO Jadran Boban 2020. (dokumentarni, 73′) Ovo je film o selu s dva imena, dvije povijesti, dva groblja, i brojnim neizrečenim i konfliktnim memorijama koje se prenose iz generacije u generaciju. Film je to o memoriji koja se stalno transformira da bi...