Projekt pod nazivom Štruca kulture provodi se u partnerstvu: Fantastično dobra institucija – FADE IN; Nansen dijalog centar iz Osijeka; Grad Osijek; Romski resursni centar iz Darde; Hrvatsko društvo kultrunog turizma iz Osijeka.

Štruca kulture je odgovor na problem nedostatka javno – civilnog partnerstva u procesu kreiranja kulturno – umjetničkih sadržaja u Osijeku koji modelom proširene suradnje i participativnog odlučivanja udruga te zainteresiranih građana postiže održivost u razvoju, implementaciji i proizvodnji interkulturnih i urbanih sadržaja u Društveno – kulturnom centru Stara pekara.

Ciljevi projekta su Izraditi strategiju razvoja, kreirati sadržaj i stvoriti model sudioničkog upravljanja Društveno – kulturnim centrom Stara pekara u Osijeku kroz partnersko i suradničko umrežavanje Grada Osijeka i dvadeset udruga te 50 članova i zainteresiranih građana te kontinuiranu promociju istog; Jačati kapacitet 11 članova Projektnoga tima i 20 suradnika iz drugih organizacija civilnoga društva kroz teorijsku edukaciju i praktičnu primjenu znanja; Definirati program u suradnji s ciljanom publikom i producirati pedeset besplatnih kulturno – umjetničkih programa; Otvoriti Muzej osobnih povijesti i definirati sadržajni okvir Društveno – kulturnog centra Stara Pekara.

Projekt traje 24 mjeseca i obuhvaća sljedeće faze: Edukacija, mehanizmi upravljanja i strategija razvoja Društveno – kulturnog centra Stara pekara i Muzeja osobnih povijesti; Kreiranje sadržaja i prilagodba dijela prostora Društveno – kulturnog centra Stara Pekara; Edukacija prikupljača osobnih povijesti i priprema muzejskog postava; Pilot program za posjetitelje, strategija i evaluacija.

Fade In će s partnerima sudjelovati u postavljanju okvira DKC-a i realizirati Muzej osobnih povijesti -jedinstvenu kulturnu i turističku destinaciju koja interkulturalnost postavlja za osnovicu identiteta grada i regije.

Projekt traje od listopada 2018. do listopada 2020. godine, a financiran je sredstvima Europske unije  kroz Europski socijalni fond, u ukupnom iznosu od 2.378.616,17 kn prihvatljivih troškova projekta.

 

 

Kontakt osobe za više informacija:

Željka Kovačević – voditeljica projekta, Fade In

091 3233 002

zeljka.kovacevic@fadein.hr

Suzana Agotić – koordinatorica projekta, Nansen dijalog centar

091 152 3834

suzana.ndcosijek@nansen-dialogue.net

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Fade In.

PROGRAME UDRUGE FADE IN PODRŽAVAJU